Лични данни

*Лични данни: Личните данни, които попълвате в процеса на поръчка, се използват единствено с цел поръчката Ви да бъде своевременно доставена и не се предоставят на трети страни по никакъв повод. Вашата парола е запазена в базата ни данни като хаш (hash encrypted) и не може да бъде декриптирана, което значи, че никой не може да получи достъп до нея.

*Бисквитки: Магазин Цъфти използва бисквитки с цел да запази предпочитанията Ви за език, валута и да съхрани съдържанието на кошницата Ви. Магазин Цъфти не използва проследяващи бисквитки.

*Данни за плащане: Данните за кредитна или дебитна карта, които попълвате на нашия сайт, се обработват на страницата на партниращата ни банка, след като са предварително криптирани и не докосват, нито се съхраняват на нашите сървъри.

*Сигурност: Страниците, на които попълвате лични данни, като и страниците от процеса на поръчка, се сервират през криптиран https протокол.